facebook tracking

CFO sökes!

Vill du vara med på vår spännande tillväxtresa?

Har du erfarenhet av ekonomistyrning och goda redovisningskunskaper?

Trivs du i en central roll innehållande utveckling av flöden och processer? Söker du ett nästa steg i din karriär och då gärna en verksamhetsnära roll med affären i fokus? Då kan det vara dig vi söker!

Som CFO på Elvenite har du en central och viktig roll i företagets fortsatta utveckling där du behöver vara en drivande del i den pågående tillväxtresan bolaget befinner sig i. Tjänsten är bred och innebär ett övergripande ansvar för redovisning, controlling samt rapportering till moderbolaget i koncernen. Du är en nyckelperson i ledningsgruppen där du har en ledande roll i ekonomiskt beslutsfattande. I rollen ingår personalansvar.

Elvenite har en företagskultur som är hjälpsam, respektfull och prestigelös med full transparens och nära till beslut. Vi vill utvecklas tillsammans med våra kollegor!

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Karlstad.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar:

 • Leda, driva och utveckla det dagliga arbetet med redovisning och bokslut
 • Ansvarig för likviditetsplanering och kassaflödesrapportering
 • Stödja VD med analys och rapportering
 • Korta och långsiktiga finansiella prognoser
 • Säkerställa transparens, kvalitet och utveckling i företagets finansiella rapportering
 • Ansvarig för all finansiell rapportering till moderbolaget i koncernsystemet Aaro
 • Agera stödjande och ibland kravställande mot linjechefer i verksamheten
 • Drivande i arbetet med fortsatt utveckling av nyckeltals- och resultatrapportering
 • Ansvarig för ständig utveckling av budget- och prognosrapportering
 • Upprätthålla lokala bankkontakter
 • Upprätthålla kontakter med revisorer och myndigheter och säkra interna kontrollåtgärder i bolaget
 • Vidareutveckla företagets befintliga IT- och ERP-struktur
 • Ansvara för bolagets hantering av skatt, deklarationer och moms

Vem är du? Vi söker dig med flerårig erfarenhet av att arbeta som ekonomichef eller CFO och har god erfarenhet av redovisning och controlling i ett växande IT-bolag, gärna från internationell miljö. Du är van vid att arbeta affärsnära, framåtriktat och strategiskt i nära samarbete med VD och hela organisationen. Vi lägger stor vikt på din personlighet och söker dig som är social, handlingskraftig och drivande. Du trivs i en snabbrörlig och dynamisk miljö där fokus ligger på affären och att du själv ser dig som en genomförare.

För att klara rollen bör du har en akademisk bakgrund inom ekonomi och självklart goda kunskaper i Excel. Erfarenhet av personalansvar och en förmåga att skapa en tydlig teamkänsla ser vi som en bra egenskap i din ledarroll. Deadlines är viktigt och har du tidigare erfarenhet från att arbeta i ett börsnoterat bolag ser vi det som mycket meriterande. Besitter du kunskap inom K3 och Visma är det ett plus.

Då en stor del av tjänsten handlar om arbete nära verksamheten, är det av yttersta vikt att du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga och kan tala ekonomi med "icke-ekonomer".

Elvenite grundades 2007 och drivs av visionen att vara en ledare i digitalisering av livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. Företaget har 70 medarbetare i Karlstad, Stockholm och Malmö, och omsätter drygt 100 miljoner kronor. Sedan 2018 ägs Elvenite av Combined Excellence, en koncern med flertalet specialistbolag inom IT och digitalisering. Läs mer på www.elvenite.se

Combined Excellence AB består av ett antal kunskapsföretag inom digitalisering, var och en med en tydlig spets och leveranser djupt inne i kundens kärnprocesser. Koncernen omsätter över 600 mkr med en snabb tillväxttakt. Läs mer på www.combinedexcellence.com

Expanding company in an exciting business sector is conducting an executive search for a CFO. The successful candidate will have strong business acumen and a proven track record establishing financial processes and controls in a dynamic organisation undergoing rapid growth. 

Do you have experience in management accounting and a strong knowledge of accounting principles? 

Do you thrive in a central management role developing critical procedures? Are you looking to take the next step in your career in a managerial and process-driven role with a focus on the underlying business? If so, you may be the person we are searching for. 

As CFO of Elvenite, you will have a central and important role in the company’s ongoing development. You will need to be a driving force in the growth of the company in the current business environment. The position requires a broad spectrum of overall responsibility, including accounting, financial reporting and managerial interaction within the group’s parent company. You will be one of the key players in the management team where you will have a leading role in financial decision-making.  

The position also requires human resources skills and responsibilities. 

Elvenite’s business culture strives to be helpful, respectful and humble with a high degree of transparency regarding decision-making. We want our employees to develop together with our business!   

The position is located in our headquarters in Karlstad. 

Main tasks and responsibilities: 

 • Leading, driving, and developing the daily procedures for accounting and producing annual accounts 
 • Responsibility for liquidity planning and cash-flow reporting 
 • Supporting the MD with analysis and reports 
 • Preparing short and long-term financial projections 
 • Securing transparency in the quality and development of the company’s financial reporting 
 • Responsibility for all financial reporting to the parent company using Aaro 
 • Supporting and making demands towards line managers in the business 
 • Driving the operations with continued development of key ratios and reporting of accounts 
 • Responsibility for continued development of the budget and managerial projections 
 • Sustaining important local banking contacts 
 • Maintaining contact with accountants and governmental authorities and securing internal accounting measures and reporting.  
 • Assisting in further developing the company’s existing IT- and ERP-structure 
 • Responsibility for handling our tax, tax declarations and VAT 

Who are you? 

We are looking for a person with strong experience working as a financial controller or CFO with experience in accounting and responsibility for financial controls, especially in a growing IT company with international experience. You are used to working closely with the business, are forward thinking and can work strategically in close co-operation with the MD and the entire organisation. We value your personality and are looking for a social, energetic, and driven person. You thrive in a fast moving and dynamic environment where the focus is on the business and you see yourself as a driving force. 

To be qualified for this position, you should have an academic background in economics and obviously strong knowledge of Excel. Previous experience working in a leadership role and an ability to create a team feeling is highly valued by us. Deadlines are important and prior experience working for a listed company is also seen as highly valued. Prior experience with K3 and Visma is valued. 

As a large part of the role is working closely with the business, it is of high importance that you are a good communicator, are a team player and can communicate financial and economic data in a manner readily understood by management. 

Elvenite was founded in 2007 and is driven by the vision of being a leader in the digitalisation of the food industry and grocery stores. The company has 70 employees in Karlstad, Stockholm and Malmo and has a turnover of 100 MSEK. As of 2018, Elvenite is owned by Combined Excellence, a corporate group with many companies specialising in IT and digitalisation. Please see more on www.elvenite.se 

Combined Excellence AB consists of a number of know-how companies within digitalisation, each with a specific knowledge and are delivering deep inside our clients key processes. The group has revenues of 600 MSEK with projected strong growth. Please see more on www.combinedexcellence.com 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Karlstad

Tynäsgatan 10
652 16 Karlstad Vägbeskrivning [email protected] +4654150115 Se sida

Work hard, play hard

Det händer mycket på Elvenite under ett år. Vi jobbar inte bara aktivt med våra kunder varje dag, vi tror också att fysiskt och psykiskt välmående är en förutsättning för att man ska trivas och prestera på arbetsplatsen. Vi uppmuntrar till en aktiv livsstil genom generösa bidrag och genom gemensamma utmaningar.

 • Friskvård

  Med vårt friskvårdsbidrag kan du fokusera ännu mer på träningsformer som passar dig

 • Aktiviteter tillsammans

  Testar nya träningsformer och deltar i olika arrangemang tillsammans

 • Massage

  Möjlighet till massage på kontoret under kontorstid

 • Hållbarhetsarbete

  En utmaning per år med fokus på hälsa, miljö och ekonomi

Att jobba på Elvenite

Elvenite levererar resultat i gränslandet mellan IT och verksamhetsutveckling hos några av Skandinaviens ledande livsmedelsföretag. Vi kombinerar djupt bransch- och verksamhetskunnande med drivkraften att maximera värdet av våra kunders affärssystem och processer. Drivna av effektivitet, nyfikenhet och omtanke strävar vi alltid uppåt. Vi kallar oss gärna förbättringskonsulter.

 

Jobbar du redan på Elvenite?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@elvenite.se
 • Adam Talai
 • Agnes Lindell
 • Albin Byström
 • Andreas Press
 • Anna Skärdin
 • Annica Almfors Bergström
 • Annika Bergsten
 • Åsa Johansson
 • Åsa Klevmarken
 • Christoffer Totte Johansson
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor